Dizajniran za uzgajivače jabuke

kako bi omogućio postizanje većih prinosa i boljeg kvaliteta plodova

Karakteristike

Screen Shot 2018-10-17 at 14.20.35.png

Optimalna potrošnja osnovnih materija

MapMyApple procenjuje i upravlja potrošnjom azota, fosfora, kalijuma, kalcijuma i magnezijuma kroz komplesne algoritme kreirane na bazi i iskustvu svetski najpoznatijih eksperata za uzgoj jabuka.

mobilni-mockup-02-5.jpg

Planovi navodnjavanjA i fertirigacijE

MapMyApple predlaže plan potrošnje za dnevno navodnjavanje i fertirigaciju prema optimalnim potrebama biljke za osnovnim materijama, očekivanim padavinama i prosečnim dnevnim temperaturama. Planovi se ažuriraju dnevno.

Screen Shot 2018-10-17 at 15.25.50.png

Plan zaštite od štetočina

MapMyApple predlaže kroz plan zaštite kako da postupate sa štetočinama u vašem voćnjaku, uz pomoć naprednog algoritma za analizu rizika od pojave štetoćina. Plan sadrži preparate i količine koje trebate primenjivati kroz plan prskanja.

Do sada sam sve podatke držao u svesci, ali od sada, MapMyApple mi omogućava da sve držim na jednom mestu i gledam potrebe mog voćnjaka.
— Srdjan Dikić, Maradik