Povećajte prinos i preuzmite kontrolu vašeg voćnjaka

U zavisnosti od uslova u vazduhu i zemljštu, MapMyApple daje dnevne preporuke…

Protection Plan  with optimal quantity and type of pesticide to be applied

ZaštitA

agro-mere sa optimalni količinama i vrstom pesticida koje treba primeniti, na osnovu potencijalnog rizika od pojave štetočina i patogena

fertirigacija.png

PRIHRANA

agro-mere sa količinama i vrstom đubriva koje treba primeniti kroz sistem za navodnjavanje

navodnjavanje.png

NAVODNJAVANJE

agro-mere sa optimalnim količinama vode koje su potrebne vašem zemljištu

makaze.png

OSTALI RADOVI

radovi u voćnjaku u pred-sezoni i tokom seozne (rezidba, itd.)

…i daje vam informacije

Measure orchard performance through calculated estimated yield per each variety and soil basic elements nutrition need.

Procenjen prИnos

Merite performanse vašeg voćnjska tokom sezone uz pomoć izračunatog procenjenog prinosa za svaku sortu

zemljiste.png

potreba zemljišta za osnovnim elementima

Optimalna prihrana vašeg voćnjaka bazirana na nivou azota, fosfora, kalcijuma, kalijuma, itd. u zemlji

vreme.png

precizna vremenska prognoza

Naša petodnevna vremenska prognoza predviđa vremenske uslove u 90% tačnosti tokom vremena

NDVI.png

tekući nivo vegetacije voćnjaka

Pratite vegetaciju u vašem voćnjaku koristeći satelistke slike visoke rezolucije

Radi za naše korisnike

slika-u-krugu-350p.png

+21% u prinosu
-32% u upotrebi đubriva

Nema više sveski i predloga kako da uveća prinos, MapMyApple štiti moje jabuke i povećava prinos.
— Srdjan Dikic, Maradik

PAKET 3

7.000 DIN

63.000 DIN/god

3 meseca besplatno

 • do 3 sorte jabuka
 • Plan agro-mera za zaštitu
 • Plan agro-mera za fertigaciju
 • Procenjen prinos i potreba zemljišta za osnovnim elementima
 • Plan agro-mera za navodnjavanje
 • Plan ostalih radova u voćnjaku
 • Tačna petodnevna vremenska prognoza
 • Satelitski snimci vegetacije vašeg voćnjaka (do 7 slika mesečno)

PAKET 7

16.000 DIN

144.000 DIN/god

3 meseca besplatno

 • do 7 sorti jabuka
 • Plan agro-mera za zaštitu
 • Plan agro-mera za fertigaciju
 • Procenjen prinos i potreba zemljišta za osnovnim elementima
 • Plan agro-mera za navodnjavanje
 • Plan ostalih radova u voćnjaku
 • Tačna petodnevna vremenska prognoza
 • Satelitski snimci vegetacije vašeg voćnjaka (do 10 slika mesečno)