Преземете сателитски снимки и состојбата на земјиштето во вашиот овоштарник!

Нацртајте овоштарник на мапата со кликање на скиците на вашата посакувана парцела и поднесете барање

Потребни се приближно 15 секунди за да добиете сателитски снимки и состојбата на земјата од минатата сезона.

Цртај повторно
БАРАЊЕ