Што е MapMyApple?

MapMyApple е апликација специјално дизајнирана за лозарите на јаболка, со цел да го олесни дневното снимање и контрола на работите во овоштарниците!

 
Zadači.png

 ЕЛЕКТРОНСКА TЕРЕНСКА КНИГА

Електронското управување со претпријатијата подразбира интегрирано евидентирање и следење на сите производни процеси, како и количеството искористени средства. Програмите во кои се води правилно може соодветно да ви дадат препораки за примена на агро-технички мерки, имајќи ги предвид податоците до тогаш внесени.

MapMyApple е вашиот личен агроном за одгледување на јаболко, кој овозможува едноставно внесување дневни дела во овоштарник и преку дневник ви овозможува да водат електронска теренска книга.

U MapMyApple дневникот можете да додадете работи кои се однесуваат на:

-фертиригација

-наводнување

-прскање

 САТЕЛИТСКИ СНИМКИ ВАШЕ ПАРЦЕЛЕ

Врз основа на податоци за локацијата на овоштарниците следете сателитски слики во различни периоди од сезоната.

MapMyApple ги обновува сателитските слики на неделен ниво и испраќа визуелни информации за состојбата на вегетацијата во вашиот овошен сад.

Ndvi mk mock up.png