Зголемување на приносот и контрола на вашиот овоштарник

Во зависност од условите во воздухот и земјиштето, MapMyApple обезбедува дневни препораки ...

Protection Plan  with optimal quantity and type of pesticide to be applied

Заштита

агро-мерки со оптимални количини и видот на пестициди што треба да се применат, врз основа на потенцијалниот ризик од штетници и патогени

fertirigacija.png

ХРАНА

агро-мерки со количини и тип на ѓубрива што треба да се применат преку системот за наводнување

navodnjavanje.png

наводнување

агро-мерки со оптимална количина на вода што ѝ треба на вашата почва

makaze.png

ДРУГИ РАБОТИ

работи во овоштарници пред-сезона и во текот на сезони (сечи, итд.)

... и ви дава информации

Measure orchard performance through calculated estimated yield per each variety and soil basic elements nutrition need.

Процент принос

Мерење на перформансите на вашето овошје во текот на сезоната користејќи го пресметаниот проценет принос за секоја сорта

zemljiste.png

потребата за земјиште за основните елементи

Оптималната конзервација на вашиот овоштарник се базира на нивоата на азот, фосфор, калциум, калиум итн. во земјата

vreme.png

прецизна временска прогноза

Нашата петдневна прогноза за времето предвидува временски услови во 90% од точноста со текот на времето

NDVI.png

тековно ниво на вегетација на овоштарници

Следете ја вегетацијата во вашиот овоштарник користејќи сателитски слики со висока резолуција

MapMyApple работи за нашите корисници

slika-u-krugu-350p.png

+21% во принос
-32% во употребата на ѓубрива

Нема повеќе преносни компјутери и предлози како да се зголемат приносите, MapMyApple ги штити моите јаболки и го зголемува приносот.
— Срѓан Дикиќ, Марадик, Србија

ПАКЕТ 3

3.800 ден

33.800 ден/год

3 месеци бесплатно

 • до 3 сорти на јаболка
 • Агро-мерки за заштита
 • Агро-мерки за фертигација
 • Проценето принос и користење на земјиштето за основните елементи
 • Агро-мерки за наводнување
 • Други работи во овоштарник
 • Точна прогноза за времето
 • Сателитски слики од вашата овоштарска градина (до 7 слики месечно)

ПАКЕТ 7

8.600 ден

77.300 ден/год

3 месеци бесплатно

 • до 7 сорти на јаболка
 • Агро-мерки за заштита
 • Агро-мерки за фертигација
 • Проценето принос и користење на земјиштето за основните елементи
 • Агро-мерки за наводнување
 • Други работи во овоштарник
 • Точна прогноза за времето
 • Сателитски слики од вашата овоштарска градина (до 10 слики месечно)