Со моќна апликација, следењето и контролата на работите во овоштарник е поедноставно


Корисници

Површина[Ha]

Проценка на принос [t/ha]

 
 

MapMyApple обезбедува преглед на информации за овоштарници на едно место и многу повеќе ....

 
appointment (1).png
 

Дневни Агро Планови

MapMyApple ви дава дневни агро-планови со препорачани препарати и количини за наводнување, оплодување и прскање прилагодени на вашите потреби во овоштарството

 
NDVI.png
 

Сателитски Слики

Следете ги сувите полиња и вегетативното здравје на овоштарниците до две недели пред човечкото око да го открие

 
agenda.png
 

Теренска Kнига За Вашиот Овоштарник

Внесете ги вашите дневни активности во овоштарник електронски и зачувајте ја историјата на работата што можете да ја испратите од вашиот мобилен телефон на вашиот компјутер

 
growth.png
 

Проценка на принос

Врз основа на деталите за овоштарници и работи, MapMyApple ви дава проценка на приносот што е главен показател за ефикасноста на производството

 
lighting.png
 

Временска Прогноза

MapMyApple обезбедува прецизна временска прогноза која обезбедува увид во дневните температури, влажност и притисок

 
notification.png
 

Системски известувања

Преку известувањето MapMyApple испраќа сигнали за ризикот од појава на временски услови и појава на болести и штетници врз основа на околината во која се наоѓа овоштарник

Корисници

3.PNG

Откријте ги нашите земјоделци ...…

I trust MapMyApple because I have tested it in my orchard on three apple varieties and my yield have increased for 13% since I use this app.
— John, Wisconsin SAD

Медиуми за нас

15 ДЕНОВИ БЕСПЛАТЕН ПЕРИОД ЗА РАБОТА ЗА СИТЕ ПАКЕТИ

Во пробниот период се овозможува пристап до сите функционалности

 

Зголемете ги приносите користејќи ја нашата технологија