Стандардниот пакет вклучува сè што ви е потребно за да постигнете повисок принос!

СТАНДАРД ПАКЕТ

3.800 ден/м
999 ден/м
  • Промо цената е валидна до 30.04.2019.
  • Агро-мерки за заштита
  • Агро-мерки за фертигација
  • Проценето принос и користење на земјиштето за основните елементи
  • Агро-мерки за наводнување
  • Други работи во овоштарник
  • Точна прогноза за времето
  • Сателитски слики од вашата овоштарска градина (до 7 слики месечно)
 

Не пропуштајте ја можноста да пробате бесплатно и продолжете да ги применувате сите опции на котираните цени!